Pages

Saturday, April 30, 2011

मराठी चुटकुले


ऊंची !

एक अभियंता, एक गणितज्ञ व एक भौतिक शास्त्रातला तज्ञ एका खांबाजवळ उभे होते. त्यांना प्रश्न पडला होता कि या खांबाची ऊंची कशी मोजायची, असे कोणते सूत्र या खांबाची अचूक ऊंची काढून देईल ?

तितक्यात एक मराठीचा प्राध्यापक तेथे आला.

मराठीचा प्राध्यापक," काय झाल ? सर्वच काळजीत दिसताय ?"

अभियंता,"आम्ही या खांबाची ऊंची मोजण्या साठी एक सूत्र तयार करतोय. या सूत्राने याची अचूक लांबी मोजता येणार."

प्राध्यापक," त्यात काय एक्दम सोप आहे ते. मी तुम्हाला ती मोजुन दाखवतो."

मराठीच्या प्राध्यापकाने तो खांब तेथून काढला, जमिनीवर आडवा ठेवला, एक पट्टी आणली व मोजून सांगीतले १८ फूट व खांब परत जागेवर नेऊन ऊभा केला.


गणितज्ञ : अरे आम्हाला याची ऊंची मोजायची होती, याने तर खांबाची लांबी सांगितली !


~ ~ ~ * ~ ~ ~

मैत्री.

सांता ने नविन मोबाईल घेतला.

त्याच्या मित्रांनी मिठाई मागितली.

सांता बाजारात गेला. त्याच्याकडे फार पैसे नव्हते.


त्याने मोबाईल विकला.


आणि मित्रांना मिठाई खाऊ घातली .


~ ~ ~ * ~ ~ ~

पैसा.

माणसाच्या आयुष्यात पैसा सर्व काही नाही.विसा आणि मास्टर कार्ड आहेत ना !

~ ~ ~ * ~ ~ ~

बाळूचा अभ्यास.

शाळेतल्या बाळूच्या प्रगतीवर वैतागुन शाळेतले शिक्षक : बाळू, तुझ कोणतही गणित कधिही बरोबर नसते, इतिहासातही तु चुका करतोस, विज्ञानातही तु कच्चा आहेस . तुझ्या चुका कमी करायला खुप अभ्यास करावा लागणार.

असच चालु राहिल तर तुला पास झाल्यावर नोकरी कोण देणार ?


बाळू : सर, मला पास झाल्यावर हवामान खात्यात नोकरी करायची आहे.

~ ~ ~ * ~ ~ ~

खोकला !

बांता सांताला : तुझा खोकला कसा आहे ?

सांता : खोकला थांबला पण अजुनही श्वास घेताना त्रास होत आहे.

बांता : काळजी नको करु, एक दिवस श्वासही थांबेल.


~ ~ ~ * ~ ~ ~


जन्म.

बांता : ऑक्सिजन जगण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. या वायूचा शोध १७७३ साली लागला.

सांता : अरे देवा, बरं झाल माझा जन्म त्यापुर्वी नाही झाला.


~ ~ ~ * ~ ~ ~

अशक्य !

गुरुजी : बाळू, तु एखादे असे काम करू शकतोस का जे इतरांना अशक्य आहे ?बाळू : हो सर, मी माझे अक्षर वाचू शकतो.


~ ~ ~ * ~ ~ ~

आजार ?

डॉक्टर : तुम्हाला मलेरिया झाला आहे.

रुग्ण : डॉक्टर, खरच मलेरिया झालाय ना ? एकदा एकाला डॉक्टरांनी मलेरियाची औषधे दिलीत पण तो टॉयफाईडने मेला.

डॉक्टर : नाही, माझे रुग्ण मलेरियाचे औषध दिल्यावर मलेरियानेच मरतात.


~ ~ ~ * ~ ~ ~


पेपर !

बाबा : काय रे बाळू, आजचा पेपर कसा होता ?

बाळू : बाबा, प्रश्न तसे सोपे होते पण त्यांची उत्तरे फार कठिण होती.


~ ~ ~ * ~ ~ ~

सुंदर बाई !

नवरा घरी आल्यावर....

बायको : अहो, मी आज ना जगातली सर्वात सुंदर बाई बघितली.

नवरा : मग काय केल तु ?

बायको : काही नाही, थोड्या वेळाने मी आरश्या समोरुन बाजुला झाले.


~ ~ ~ * ~ ~ ~

डॉक्टर सांता.

डॉक्टर सांताने फार गंभीर चेहरा करुन हातात टॉर्च घेऊन पेशंटचे डोळे तपासले, जिभ बघितली, कान तपासले आणी.........बराच विचार करुन म्हणाला..........टॉर्च चांगला आहे !!!


~ ~ ~ * ~ ~ ~

लाच.

वकिल रागारागाने पक्षकाराकडे गेला.

वकिल : अरे तु आपल्या न्यायामूर्तींकडे लाच पाठवलीस ?

पक्षकार : होय.

वकिल : तुला माहित आहे ते कसे आहेत ? त्यांना हे आवडणार नाही.

पक्षकार : होय.

वकिल : तरिही तु अस का केलस ? आपण आता हरणार.

पक्षकार : नाही, मी लाच आपल्या विरोधी पक्षाच्या नावे पाठवली !!!


~ ~ ~ * ~ ~ ~

लक्ष !

शिक्षक : बाळू, वर्गात थोड लक्ष देतोस का ?

बाळू : सर, मी शक्य तितक कमीच लक्ष देतोय.


~ ~ ~ * ~ ~ ~

बाप रे !

अरे तुला रडायला काय झालं ?

तो हत्ती आज मेला.

तर काय तो हत्ती तु पाळलेला होता कां ?

नाही, त्याला पुरायला खड्डा खणायला मला सांगण्यात आलय.


~ ~ ~ * ~ ~ ~


स्वप्ने बघा !


बाबा : राजु, हल्ली तु फार झोपतोयस.

राजु : हो बाबा.

बाबा : काय झाल ? तब्येत ठिक आहे ना ?

राजु : हो बाबा, मागच्या रविवारी मी त्या भाषणाला गेलो होतो ना. त्यांनी सांगितलय स्वप्ने बघा तरच मोठे व्हाल. म्हणुन मी झोपायला लागलोय. झोपलो तरच स्वप्ने पडतील ना.


~ ~ ~ * ~ ~ ~

ब्रेक ?

बांता : अरे सांता, तु कार इतक्या वेगात का चालवतो आहेस ?

सांता : अरे कारचे ब्रेक फेल झालेत. मला वाटते लौकरच घरी पोहचलेल बर.


~ ~ ~ * ~ ~ ~

प्रार्थना.

शिक्षक : राजू तु जेवण्यापूर्वी प्रार्थना करतोस का ?

राजू : नाही सर, तशी गरज नसते. माझी आई फार चांगला स्वयंपाक करते.


~ ~ ~ * ~ ~ ~

सांताचा विमान प्रवास.

सांताला दिल्लीहून तातडीने अमृतसरला जायचे होते.

बर्‍याच जणांना विचारल्यावर सांता विमानाने जायचे ठरवतो.

विमानाने त्याचा पहिलाच प्रवास असल्याने तो थोडा अस्वस्थच असतो.

सर्व सोपस्कार पूर्ण करुन तो विमानातली आपली जागा पकडतो.

खिडकी मिळाल्याने सांता आनंदात असतो.

सांता खिडकीतुन बाहेर बघत असतो.

विमान सुटते.

धावपट्टीवर धावायला लागते.

सांता आपल्या जागेवरुन उठतो व कॉकपिट मध्ये जावून पायलटच्या काना खाली दोन ठेवतो.

कारण ?

?

?

?

?

?

?

त्याला वाटते पायलट ते विमान रस्त्याने नेणार आहे !


~ ~ ~ * ~ ~ ~


मैत्री !

सुरेश : नरेश, समजा तुझ्याकडे पाच घरे आहेत. त्यातल मला एक देशिल कां ?

नरेश : हो, देईन ना .

सुरेश : समजा तुझ्याकडे पाच पॅंट्स आहेत त्यातली मला एक देशिल कां ?

नरेश : हो. का नाही.

सुरेश : समजा तुझ्याकडे पाच हजार रुपये आहेत. मला एक हजार देशिल ?

नरेश : नाही.

सुरेश : का नाही ?

नरेश : माझ्याकडे खरच पाच हजार रुपये आहेत !!!


~ ~ ~ * ~ ~ ~


सरदार !

तुमचा एक मित्र सरदार आहे.

बर.

त्याला शनिवारी हसवायचे आहे.

तुम्ही काय कराल.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

विचार करा

.

.

.

.

.

त्याला मंगळवारी जोक सांगा !!!!!


~ ~ ~ * ~ ~ ~


रेडिओ - एफएम

संता :- डॉक्टर माझा मित्र स्वतःला रेडिओ समजतो आहे.

डॉक्टर :- तुम्ही काळजी करू नका मी त्यांचा इलाज करतो.

संता :- अहो मी काळजी करत नाहीये, फक्त तूम्ही असं काही करा की तो एफएम पकडेल.

~ ~ ~ * ~ ~ ~


हत्तीचे डासिणीवर प्रेम…

हत्तीचं डासिणीवर
एकदा एका हत्तीचं एका
डासिणीवर (म्हणजे डासाची मादी)
प्रेम जडलं. खूप दिवस दोघांचं
अफेअर जोरात चाललं. सगळ्या
जंगलात या प्रकरणाची चर्चा
गाजत राहिली. अखेर हत्तीनं
डासिणीच्या वडिलांना भेटून
तिला रीतसर मागणी घातली. पण,
तिच्या घरच्यांनी लग्नाला
प्रचंड विरोध दर्शवला…. का?….

.
.
.

सांगा सांगा का?

अहो, ते म्हणाले, ”बाकी ठीक
आहे, मुलाचे दात फार पुढे
आहेत!”

~ ~ ~ * ~ ~ ~


सरदारजीला धमकी

सरदारजी पोलिस स्टेशनमधे गेला आणि त्याने पोलिस स्टेशनमधे तक्रार नोंदवली -

सरदारजी - साहेब मला फोनवर धमक्या मिळत आहेत

पोलिस - कोण आहे तो जो तुम्हाला धमक्या देत आहे?

सरदारजी - साहेब … टेलिफोनवाले… म्हणतात बिल नाही भरलं तर कापून टाकीन.

~ ~ ~ * ~ ~ ~

स्वयंपाक

बायको : अहो,काल तो भिकारी आला होता ना, तो मला अजिबात आवडला नाही.

नवरा : का ? काय केलं त्याने ?

बायको : काल मी त्याला चांगल भरपूर खायला दिलं,आज तो परत आला आणि तो मला हे “स्वयंपाक चांगला कसा करावा” पुस्तक देवून गेला.

~ ~ ~ * ~ ~ ~

घरजावई

पुजा - कायं गं लग्न करून घरजावई केल्यामुळे मजा येत असेल. चांगला धाक असेल. तुझ्या नव-यावर?
सुशिला - कुठला गं, उलट तेच माझ्यावर धाक दाखवतात, छोट्याशा गोष्टीवरून तेच माहेरी जायला निघतात.

~ ~ ~ * ~ ~ ~

सिंह आणि ससा हॉटेल मधे

एकदा एक सिंह आणि एक ससा हॉटेल मधे सोबत जातात.

वेटर दोघांनाही बसायला जागा देतो. सशाला विचारतो, ” सर, तुम्हाला खायला काय आणु “?

ससा सिंहासमोर ऎटीत सांगतो, ” माझ्यासाठी एक प्लेट गाजर आण, बघ चांगले हवेत. ”

वेटर घाबरत सिंहाकडॆ बघतो आणि विचारतो, ” सर, तुम्हाला काय आवडेल ?”

ससा त्याला सांगतो, ” त्यांना आज काहीही नको. ”

वेटर, ” कां ? त्यांना भूक नाही कां ?”

ससा, ” अरे, त्यांना भूक असती तर तुला काय वाटते मी इथे राहिलो असतो कां “?

~ ~ ~ * ~ ~ ~


सोपा मार्ग

दोन भिकार्‍याचा संवाद

पहिला भिकारी : अरे , मी एक पुस्तक लिहिल आहे.

दुसरा : काय नाव आहे त्याच ?

पहिला : सहज पैसा कमावण्याचे सोपे १००१ मार्ग.

दुसरा : तर तु भिक का मागतोस ?

पहिला : तो सर्वात सोपा मार्ग आहे.

~ ~ ~ * ~ ~ ~

आई


आईमुळेच आपल्यास अस्तित्व लाभे.
तिच्याच आशीर्वादाने जीवन सफल उभे.
तिच्यासारखे दैवत नाही जगती.
आईची काय सांगावी महती.

सर्व अपराध पोटात घेई.
बदल्यात प्रेमाचा सागर देई.
तिच्या वात्सल्याची आहे जगात कीर्ती.
आईची काय सांगावी महती.

आईत देव वसतो मूर्तिमंत.
कुठे देव पाहू ही नसावी खंत.
हिच्या सानिध्यात ना कशाची भीती.
आईची काय सांगावी महती.

आई लाभने , भाग्य मोठे.
समोर तिच्या ब्रम्हांड खोटे.
तिच्यासमोर पडती फिकी सर्व नाती. आईची काय सांगावी महती.

वर्णन करण्या तिचे शब्द पडती थिटे जसे.
आई हेच एक प्रेमाचं महन्मंगल काव्य असे.
भले भले तिच्या गुणांचे पोवाडे गाती.
आईची काय सांगावी महती.

शेवटी तिची सेवा हाच धर्म मानवा.
तिच्या अनंत उपकारांचा विसर ना पडावा.
अखंड सेवेत जागवाव्या राती.
आईची काय सांगावी महती.


आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!

आम्च्या बाईक च्या मागच्या सीट वर धूळ नेहमीच असते
बसुन बसुन त्यावर एखादा संटा,तर कधी एखादी माशीच बसते
अणी बाईक पूस्ण्याचे आम्ही काधिच श्र म घेत नाही
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!

सीनेमा बघायला आम्ही गॅंग मधे जातो
मस्त एक बास्केट पोपकोर्न तास भ र खातो
अणी बूड्ढि का बाल चा चिक्कट.वाडा काधिच घ्यावासा वाट्त नाही 
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!

वीकएंड्ला आऊटींग कर.तो, फ़क्कत मित्रांबरोबर् च घालवतो
काही नाही तर मसऽत झोपा काढ्ड.तो
अणी रात्री बे रात्री काधिच कोणाला SMS करत नाही
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!

आम चे मोबाईल चे बिल फ़ार जास्त येत नाही,
दिवस भरात २-४ कॉल होतात, जे फ़क्कत घरी कींवा मीत्रांना असतात,
अणी आमचा फोन कधीच जास्त एंगएज येत नाही
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!

मीत्रांच्या सगळ्या पल्यान मध्ये आम्ही शामील असतो,
कधीच दूसर्र्यांच्या पल्यान्स मध्ये तोंड घालत नाही,
सुट्टी आम्हाला कधीच एकांतात घालवावीशी वाटत नाही,
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!

लोकांना टाळयायला आम्च्या कडे बाहाने नसतात,
आमचे तर बूवा अड्डे सग्ळ्यांनाच माहीत असतात,
अणी ठ. रल्या वेळेत तिथे जाणे जिवावर आले, तर त्याचा काहीच फ़रक पड्त नाही,
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!

सुट्ट्या अणी एक तारखे शिवाय फ़ार से कॅलेंडर चे महत्व नस.ते,
बाकी लकश्यात ठेवण्या सारखी दोघा-चौघांची बरथडेट असते,
बाकी तारखा लकश्यात ठेवायची आम्हाला गरजच भासत नाही, 
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!

आमचे रेस्टॉरंट चे बील्स फ़ार मोठे नसतात,
टपरी वरच्या कॉफ़ीतच जस्त गप्पा रंगतात,
अणी सि.सि. डि त जायची कधी गरजच भासत नाही,
कारण आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!

बघीतलं नां, गर्ल्फ़्रेंड नसल्याचे बरेच फ़ायदे असतात,
तरी साले सगळे गर्ल्फ़्रेंड साठीच रडतात,
सांगा कोणी त्यांना, पांढरे हत्ती. फ़ार कामाचे नाही,
अणी अजून तरी आमचा यावरचा अभीमान गेलेला नाही,
कारण आम्हाला अजून तरी गर्ल्फ़्रेंड नाही...!