Pages

Friday, August 6, 2010

मुलगा - दुकानदार

मुलगा : (दुकानदारास) काका,डेटॉल साबण आहे?
दुकानदार : (नाकातून बोट काढत) हो आहे की.
मुलगा : मग आधी त्याने हात स्वच्छ धुवा आणि मला दोन किलो बासमती तांदूळ द्या.

No comments: