Pages

Friday, August 6, 2010

एक PJ, समस्त महिला वर्गाची माफी मागून

बबनचा एका अपघातात कान फाटला. डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करून नवीन कान बसवला. दुसरया दिवशी..

बबन : डॉक्टर, तुम्ही बहुतेक बाई चा कान लावलात.

...


डॉक्टर : कशावरून?

बबन : मला ऐकायला व्यवस्थित येतंय, पण समजत काहीच नाहीये.

No comments: