Pages

Friday, August 6, 2010

गुरुजी - गोटया

गुरुजी : गोटया समज तुझ्याकडे १० लाडू आहेत.

गोटया : माझ्याकडे १० लाडू नाही आहेत.

गुरुजी : समज ना. तुझ्या बापच काय जात. बर जाऊ दे.

गुरुजी : बंड्या तू समज तुझ्याकडे १० लाडू आहेत.

बंड्या : माझ्याकडे १० लाडू नाही आहेत.

गुरुजी : समज ना. तुझ्या बापच काय जात. सांग मी तुला अजून ५ लाडू दिले, तर किती झाले?

बंड्या : २० लाडू.

गुरुजी... : अरे मुर्खा २० कसे.

बंड्या : अहो गुरुजी समजा ना, तुमच्या बापच काय जात.

No comments: